Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

!

Superlana maxi long batik

1. Superlana maxi long batik 6770 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

2. Superlana maxi long batik 6771 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

3. Superlana maxi long batik 6772 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

4. Superlana maxi long batik 6773 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

5. Superlana maxi long batik 6774 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

6. Superlana maxi long batik 6775 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

7. Superlana maxi long batik 6776 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

8. Superlana maxi long batik 6777 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

9. Superlana maxi long batik 6778 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

10. Superlana maxi long batik 6767 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

11. Superlana maxi long batik 6768 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

Superlana maxi long batik

12. Superlana maxi long batik 6769 ALIZE

Superlana ()SUPERLANA MAXI LONG BAT

Superlana maxi long batik : 25%-,75%- : 250 : 250 - 2 / 500 : 8-10 : 7-8

159.30

 

2 .

228.42

 

 

, , , .. 2017-2018 . . , , , . .

Superlana alize. , . . , 25% 75 , , . . SUPERLANA KLASİK SUPERLANA KLASİK BATİK SUPERLANA MAXI FLOWER SUPERLANA MAXI LONG BATİK SUPERLANA MAXIMULTICOLOR SUPERLANA MAXİ SUPERLANA MIDI SUPERLANA MIDI MOSAİC SUPERLANA ZİNCİR